Pravila o privatnosti

 • ‘mi‘, ‘nas‘, ‘naš/a/e‘ označava onaj dio Grupacije sa kojim ste uspostavili odnos. Na primjer, dio sa kojim imate poslovni odnos ili koji organizuje događaj u kojem učestvujete ili upravlja internet stranicom koju koristite. Mi ćemo jasno navesti koji dio je u pitanju;
 • ‘stranica/internet stranica‘ podrazumijeva internet stranicu koju posjećujete ili sa kojom ste povezani; i
 • ‘Vi‘ i ‘Vaš/Vaša/Vaše‘ označava Vas, osobu koja ulazi u interakciju sa nama, posluje sa nama, prijavljuje se za naše događaje ili usluge ili posjećuje našu stranicu, a nalazi se na teritoriji EU/EEZ.
 • da bismo Vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas. Ti podaci mogu podrazumijevati Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • da bismo bili u kontaktu sa Vama kao našim poslovnim partnerima i da biste bili u toku sa našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama. Ti podaci mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, mjesto rada, ime kompanije, vrstu saradnje sa nama;
 • da bismo poboljšavali naše internet stranice. Te informacije mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o Vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kojeg ste pristupili stranici, trajanje posjete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacije o kolačićima, molimo pogledajte član 11 u nastavku;
 • da bismo ispunili ili da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili uslova;
 • da bismo Vam slali promotivne poruke koje se odnose na naše aktivnosti, uključujući i pozivnice za druge događaje. Te informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • za regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem školovanju i radnom iskustvu, CV, fotografiju, i druge relevantne informacije;
 • da bismo uspješno i efikasno organizovali naše događaje, uključujući i promotivne aktivnosti i objave audio, video i fotografske dokumentacije sa događaja. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, funkciju, ime kompanije, e-adresu, broj telefona, kratku biografiju sa slikom (za govornike/izvođače) i audio, video i fotografsku dokumentaciju sa događaja.
 • izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR), na primjer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, na primjer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obavještavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • Vaša saglasnost u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR, na primjer kad prihvatite korišćenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podliježemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR.
 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će lične podatke da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

- Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije odlučila da dotična zemlja obezbijeđuje adekvatan nivo zaštite.

U ostalim slučajevima, Vaše lične podatke možemo da prenesemo u treće zemlje samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

Za više informacija o načinima zaštite možete da nas kontaktirate na e-adresu: security@comtrade.com